Dotacje Unii Europejskiej

„ SPÓŁKA KAREL 2” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie „ KAREL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej. Dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu ICT

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 10.01.2017 r. – 31.08.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 259 915,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 103 966,00 PLN

Głównym celem realizowanego projektu będzie zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP. Spółka planuje wdrożenie kilku modułów dzięki którym jej system informatyczny będzie w stanie udostępnić zupełnie nowe funkcjonalności.

Spodziewanym efektem realizacji projektu jest m.in. wzrost efektywności pracy pracowników działu handlowego i magazynu, dostarczenie nowej wartości dla klienta w obrębie procesu obsługi zamówienia oraz nowa usługa B2B, co z kolei prowadzi do ogólnego skrócenia czasu realizacji zamówienia.