Gwarancje, zwroty, reklamacje

Poniższe zapisy dotyczą zakupów on-line w sklepie www.karel2.pl

Gwarancja:

Wszystkie produkty w sklepie karel2.pl są objęte co najmniej 2-letnią rękojmią. Jednak wiele z oferowanych przez nas towarów posiada dłuższe okresy gwarancji producenta. Szczegóły odnośnie okresu gwarancyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych produktów.

Reklamacje:

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub na adres [email protected]

W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:

Odesłać lub dostarczyć wadliwy towar na adres [email protected] z dopiskiem „Reklamacja sklep Karel2” (Karel2 Sp z o.o., Sklep Internetowy, Bielsko-Biała, 43-346, ul.Katowicka 180), przy czym koszty odesłania towaru ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone. lub Skontaktować się ze Sklepem Internetowym (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep Internetowy, na swój koszt, może odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od dnia dostarczenia produktu.

Zwroty:

Jak dokonać zwrotu zakupionego towaru? Jeżeli chcesz zwrócić zakupiony w karel2.pl towar, możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy, że prześlesz do nas formularz zwrotu wiadomością e-mail ([email protected]) i odeślesz zamówione produkty na adres.

Karel2 Sp. z o.o.  Bielsko-Biała, 43-346, ul.Katowicka 180  z dopiskiem “zwrot sklep karel2.pl”

Pamiętaj aby wysłać produkty nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia zwrotu.

Chcesz dokonać wymiany?

Złóż kolejne zamówienie i skorzystaj z formularza zwrotów aby zwrócić wymieniany produkt.