Kompensacja mocy biernej

Sposób na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie.

Czym jest moc bierna?

Moc bierna jest to energia elektryczna, która nie jest wykorzystywana do bezpośredniego wykonywania pracy. Jest to rodzaj energii, która jest wymagana do utrzymania działania pewnych urządzeń elektrycznych, takich jak transformator lub kondensator. Jest iloczynem wartosći skutecznych napięcia i prądu oraz sinusa kąta przesunięcia fazowego pomiędzy prądem a napięciem.

Rodzaje mocy biernej to pojemnościowa i indukcyjna. Moc bierna pochodząca z pojemności nazywa się mocą biernej pojemnościowej i jest to energia przechowywana w kondensatorze, gdy prąd przepływa przez niego. Moc bierna pochodząca z indukcyjności nazywa się mocą bierną indukcyjną i jest to energia przechowywana w cewce, gdy prąd przepływa przez nią.

Moc bierna ma wpływ na rachunki za prąd, ponieważ dostawcy energii elektrycznej muszą zapłacić za przesyłanie tej energii przez sieć elektryczną. Moc bierna przepływa przez przewody, powodując straty energetyczne i obniżając sprawność sieci. Z tego powodu, dostawcy energii obliczają koszty przesyłu mocy biernej i dodają je do rachunków za prąd. Im większa moc bierna, tym większe koszty przesyłu i wyższe rachunki za prąd.

Kompensacja mocy biernej – o co chodzi?

Kompensacja mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej polega na zastosowaniu odpowiednich urządzeń elektrycznych, które redukują moc bierną i poprawiają wydajność energetyczną sieci elektrycznej. Chodzi o to by wytwarzać przeciwną energię bierną o właściwej mocy w okolicy naszych odbiorników.

Kompensacja mocy biernej indukcyjnej polega na instalacji baterii kondensatorów, które dostarczają energię elektryczną do sieci w chwilach, gdy jest ona potrzebna. Kondensatory te magazynują energię elektryczną, gdy prąd przepływa przez nie, a następnie oddają ją do sieci, gdy jest to wymagane. W ten sposób, kondensatory redukują moc bierną pochodzącą z indukcyjności, która występuje w niektórych urządzeniach elektrycznych, takich jak silniki, transformatory, lampy fluorescencyjne, itp. W rezultacie, kompensacja mocy biernej indukcyjnej zwiększa wydajność energetyczną sieci i zmniejsza koszty przesyłu energii.

Kompensacja mocy biernej pojemnościowej polega na instalacji systemu dławików, które dostarczają energię do sieci w chwilach, gdy jest ona potrzebna. Cewki te magazynują energię elektryczną, gdy prąd przepływa przez nie, a następnie oddają ją do sieci, gdy jest to wymagane. W ten sposób, cewki redukują moc bierną pochodzącą z indukcyjności, która występuje w niektórych urządzeniach elektrycznych, takich jak silniki, transformatory, lampy fluorescencyjne, itp. W rezultacie, kompensacja mocy biernej pojemnościowej zwiększa wydajność energetyczną sieci i zmniejsza koszty przesyłu energii.

W obu przypadkach, kompensacja mocy biernej polega na równoważeniu wartości napięcia i prądu, co minimalizuje straty energetyczne w sieci i zwiększa jej efektywność. Kompensacja mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej jest ważna dla utrzymania stabilnej i wydajnej sieci energetycznej, co przekłada się na zmniejszenie kosztów energii dla konsumentów. 

Co można zrobić w kwestii mocy biernej i jak zmniejszyć rachunków za energię elektryczną?

Istnieją różne sposoby na obniżenie poziomu mocy biernej i tym samym, na obniżenie rachunków za prąd. Oto kilka możliwych rozwiązań:

  1. Instalacja układów kompensacji mocy biernej: Jest to metoda, która polega na instalacji baterii kondensatorów, które redukują moc bierną poprzez wyrównanie wartości napięcia i prądu. Układy kompensacji mocy biernej są szczególnie skuteczne w przypadku urządzeń, które generują dużą ilość mocy biernej, takich jak silniki elektryczne, zasilacze komputerów, oświetlenie LED.
    Aby skompensować energię bierną indukcyjną warto przyłączyć baterię kondensatorów. Jeśli natomiast chcemy obniżyć moc bierną pojemnościową trzeba zastosować baterię dławików indukcyjnych. Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie urządzenia, które dynamicznie będzie kompensowało moc bierną.
  2. Korzystanie z energooszczędnych urządzeń: Urządzenia, które zużywają mniej energii, generują również mniejszą moc biernej. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie energooszczędnych oświetleniowych źródeł światła, klimatyzacji, lodówek, itp.
  3. Unikanie nadmiernego doładowywania kondycjonera powietrza: Kondycjonery powietrza są urządzeniami, które generują dużą ilość mocy biernej, zwłaszcza gdy są zbyt długo używane lub gdy są doładowane w sposób nieodpowiedni. Aby zmniejszyć moc bierną, należy unikać zbytniego doładowywania kondycjonera powietrza i korzystać z niego tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
  4. Optymalizacja systemu oświetlenia: Optymalizacja systemu oświetlenia polega na wykorzystaniu odpowiednich lamp, które zapewniają wysoką wydajność energetyczną i minimalizują moc bierną. Można również zainstalować czujniki ruchu, które wyłączą oświetlenie, gdy pomieszczenie jest puste.
  5. Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń: Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń elektrycznych, takich jak silniki, transformatory i kondensatory, pomogą utrzymać ich wydajność na optymalnym poziomie i minimalizować generowaną moc bierną.

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne, podobnie jak inne urządzenia elektryczne, mogą wpływać na moc bierną w sieci elektrycznej. Jednak w przypadku instalacji fotowoltaicznych wpływ na moc bierną zwykle jest mniejszy niż w przypadku innych urządzeń elektrycznych.

Instalacje fotowoltaiczne generują prąd stały, który jest konwertowany na prąd zmienny przez falownik, zanim zostanie wprowadzony do sieci elektrycznej. Falownik ten zwykle ma wbudowany układ kompensacji mocy biernej, który reguluje moc czynną i bierną w systemie. W ten sposób, instalacje fotowoltaiczne często dostarczają moc czynną do sieci, co zmniejsza jej obciążenie i przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej.

W pewnych przypadkach, instalacje fotowoltaiczne mogą jednak wprowadzać pewne problemy związane z mocą bierną, zwłaszcza gdy są one podłączone do słabych sieci energetycznych. W takich przypadkach, moc bierna pochodząca z instalacji fotowoltaicznych może powodować spadki napięcia w sieci, co wpływa na stabilność i wydajność sieci. Aby zapobiec temu problemowi, w niektórych przypadkach konieczna jest instalacja dodatkowych urządzeń do kompensacji mocy biernej, takich jak kondensatory lub cewki.

Kondycja sieci elektrycznej

Regularne pomiary elektryczne oraz analiza sieci elektrycznej są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zachęcamy do przeprowadzania takich pomiarów ze względu na wiele korzyści, jakie przynosi to przedsiębiorstwu.

Po pierwsze, regularne pomiary elektryczne pozwalają na wczesne wykrycie problemów w sieci, takich jak przeciążenia, napięcie zbyt wysokie lub zbyt niskie, niestabilność itp. W ten sposób można zapobiec poważnym awariom, które mogą spowodować straty finansowe i czasowe dla przedsiębiorstwa.

Po drugie, analiza sieci elektrycznej pozwala na identyfikację źródeł mocy biernych, które są jednym z głównych czynników zwiększających koszty energii elektrycznej. Dzięki tej analizie można wykryć, gdzie występują straty energii oraz gdzie można przeprowadzić kompensację mocy biernej, co pozwala na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.

Po trzecie, prawidłowe funkcjonowanie sieci elektrycznej pozwala na uniknięcie niepotrzebnych przestojów w produkcji lub w pracy urządzeń, co wpływa na wydajność i zysk przedsiębiorstwa. Regularne pomiary elektryczne pozwalają na identyfikację problemów, które mogą prowadzić do awarii lub przestojów, co umożliwia zapobieganie tym problemom.

Wreszcie, przeprowadzanie regularnych pomiarów elektrycznych i analizy sieci elektrycznej przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przedsiębiorstwa. Wykrywanie i usuwanie problemów w sieci elektrycznej pozwala na uniknięcie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z przepięciami, przegrzaniem lub innymi problemami związanymi z energią elektryczną.

Dlatego też, zachęcamy do regularnego przeprowadzania pomiarów i analizy sieci elektrycznej, ponieważ może to przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, w tym zwiększenie wydajności, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz uniknięcie poważnych awarii i przestojów.

Zobacz przykład przygotowany przez naszego specjalistę

"
Aby sprawdzić czy mamy naliczane opłaty za energię bierną
(indukcyjną lub pojemnościową) na samym początku przeanalizujmy nasz
rachunek w tabeli opłat za dystrybucję. Są to następujące pozycje:
-Ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej -wartość netto np.652zł
-Rozliczenie energii biernej pojemnościowej - wartość netto np. 1871zł
Naliczanie opłat z tytułu poboru mocy biernej często stanowi nawet 20-30%
całego rachunku, dlatego warto rozważyć zastosowanie właściwie dobranych
urządzeń do kompensacji. Sama wiedza o kwotach za energię bierną indukcyjną
lub pojemnościową nie pozwoli nam na wybranie właściwego urządzenia do
kompensacji. Dopiero szczegółowe sprawdzenie kilku istotnych parametrów
zasilania przy użyciu odpowiedniego sprzętu pomiarowego pozwoli nam na
właściwy dobór urządzenia.
Często okazuje się, że przy prawidłowo dobranym kompensatorze inwestycja
zwraca się od 4 do 12 miesięcy. Warto również zainwestować w kompensator
gdyby inwestycja zwróciła się w nieco dłuższym okresie, gdyż na chwilę obecną
ciężko przewidzieć jakie opłaty za energię będą nas czekały w najbliższej
przyszłości. Skuteczna kompensacja może zmniejszyć również opłaty za pobraną
moc czynną około 3-5%.
Nasza firma oferuje sprawdzone, nowoczesne kompensatory dynamiczne polskiego
producenta LOPI. ( LKD5, LKD10, LKD15, LKD25). Indywidualnie proponujemy również inne
rozwiązania.
GŁÓWNE ZALETY STOSOWANIA KOMPENSATORÓW
DYNAMICZNYCH -LKD
- KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ INDUKCYJNEJ I POJEMNOŚCIOWEJ W KAŻEDEJ FAZIE
NIEZALEŻNIE
- WYSOKA SKUTECZNOŚD NA POZIOMIE 98-100%
- SZEROKIE ZASTOSOWANIE, W TYM FOTOWOLTAIKA
- POPRAWA JAKOŚCI ENERGII
(KOMPENSACJA WYŻSZYCH HARMONICZNYCH DO 25-TEJ, SYMETRYZACJA OBCIĄŻENIA,
NISKIE WŁASNE STRATY)
GDZIE STOSOWAD:
- BIUROWCE I MAGAZYNY
- OBIEKTY HANDLOWE
- HALE PRODUKCYJNE
- SERWEROWNIE I CENTRA DANYCH
- BANKI
- SIECI Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ

"

 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami.